FANDOM


กะ
{{{image}}}

ประเภท กึ่งวิญญาณ
รูปร่างลักษณะ เหมือนมนุษย์ ยกเว้นดวงตาที่จะเป็นสีแดงและดำสลับกันไปมาตลอดเวลา
ส่วนสูง/ความยาว เหมือนมนุษย์หรือสูงกว่า
น้ำหนัก เปลี่ยนแปลงได้ตามใจ
เพศ ชายและหญิง
ที่มา เชียงหลวง
ช่วงปีที่มีอยู่ อย่างมากที่สุด 1XXX-ปัจจุบัน
ช่วงชีวิต 150-200
ประชากร 2500+ (4154)
สถานะ ปกติ (4154)
สเกลซอ 4-0-3-1-I
ภาษา อีสาน, สารขัณฑ์
การปกครอง ประชาธิปไตยบางส่วน

กะ เป็นคำเรียกเผ่าพันธุ์วิญญาณผู้พิทักษ์เมืองเชียงหลวงและรัฐเชียงหลวง และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เผ่าพันธุ์วิญญาณผู้พิทักษ์ว่าเป็นหนึ่งในเผ่าที่เก่าแก่ที่สุด มีความสามารถทั้งทางกายและทางพลังเวทสูงมาก และมีวิธีการจัดการวิญญาณร้ายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเผ่าพันธุ์หนึ่ง กะมีหน้าที่ทั้งปกป้องรัฐเชียงหลวง ดูแลอารักขาประตูทางผ่านไปโลกหลังความตายในตัวเมืองเชียงหลวง และตรวจสอบรวมทั้งทำบัญชีวิญญาณที่ผ่านเข้าออกประตูอีกด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วสองหน้าที่หลังจะเป็นของยมทูต

กะแบ่งการปกครองออกตามพื้นที่รับผิดชอบ และมีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตัวแทน ซึ่งจะมีการเลือกตั้งตัวแทนของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารเผ่าพันธุ์ กะไม่เคยติดต่อกับมนุษย์และไม่เผยตัวให้มนุษย์เห็นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แต่มีการติดต่อกับเผ่าพันธุ์วิญญาณผู้พิทักษ์ของรัฐข้างเคียงเช่นตานี หมอกมู และพรายเขา และมีการติดต่อกับเผ่าพันธุ์วิญญาณผู้พิทักษ์ของเยว่ด้วย

ลักษณะเผ่าพันธุ์ Edit

กะมีลักษณะเหมือนมนุษย์ ยกเว้นดวงตาที่จะเปลี่ยนจากสีแดงสลับกับสีดำอย่างช้าๆ ตลอดเวลาอันเป็นผลมาจากพลังเวทในตัว กะยังมีส่วนสูงที่มากกว่ามนุษย์ โดยเฉลี่ยกะเพศชายจะมีส่วนสูงราว 180cm-210cm ในขณะที่กะเพศหญิงจะสูง 170cm-190cm

ตรงกันข้ามกับเผ่าพันธุ์วิญญาณจากรัฐข้างๆ เช่นตานีหรือหมอกมู กะไม่ได้เกิดในรูปร่างของเด็กทารก การจะเป็นกะต้องเป็นชาวเชียงหลวงหรือรัฐเชียงหลวงโดยกำเนิด ต้องตายในเขตรัฐเชียงหลวง ต้องสมัครใจ และต้องผ่านการคัดเลือกจากสภากะ เมื่อได้รับเลือกแล้ว วิญญาณดวงนั้นจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะคงรูปร่างของตัวเองไว้ที่อายุเท่าใด อย่างไรก็ตาม สภาพร่างกายของวิญญาณดวงนั้นก็จะเหมือนกับตัวเองตอนอายุเท่านั้นจริงๆ ไม่สามารถเปลี่ยนหน้าตาหรือรูปร่างได้ และจะคงอยู่อย่างนั้นไปตลอดอายุขัยราว 150-200 ปี อย่างไรก็ตาม เคยมีบันทึกเอาไว้ว่ากะบางตนมีอายุยืนถึง 340 ปี

กะมีพลังเวทสูงและสามารถใช้พลังพิเศษและเวทมนตร์ได้หลายอย่าง มนตร์ที่กะใช้มากที่สุดคือมนตร์สลายวิญญาณและมนตร์สวดส่งวิญญาณซึ่งมีระยะโจมตีใกล้ แต่สามารถส่งวิญญาณเป้าหมายไปยังโลกหลังความตายได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที เมื่อรวมกับระเบียบวินัยอันดีเยี่ยมและการวางแผนที่รัดกุมทำให้กะสามารถปฏิบัติการส่งวิญญาณได้รวดเร็วและมีความเสี่ยงน้อยมาก

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.