FANDOM


การรถไฟสารขัณฑ์
SaraRail

ประเภท รัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรม การขนส่ง
สำนักงานใหญ่ สหัสวารี, ตานนะคอน, วัฒนานคร, เจ้าสมุทร, คีรีรัฐนิคม
ผู้อำนวยการ รัฐกิจ มินเมฆา
ผลิตภัณฑ์/บริการ การเดินรถไฟ, การขนส่งสินค้า, รางรถไฟ, บริการบนรถไฟ
เจ้าของ ราชสหพันธรัฐสารขัณฑ์ (100%)
ลูกจ้าง 136,000
บริษัทลูก สารเรลระยะไกล, สารเรลในพื้นที่, สารเรลสินค้า, สารเรลภัตตาคาร, สารเรลสถานีรถไฟ, สารเรลวิศวกรรมการราง, สารเรลวิศวกรรม

การรถไฟสารขัณฑ์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าสารเรล (SaraRail) เป็นรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบกิจการเดินรถไฟ สถานีรถไฟ และสร้าง ดูแลและซ่อมบำรุงทางรถไฟในสารขัณฑ์และประเทศใกล้เคียง สารเรลถือเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อนับจากจำนวนสินค้าและผู้โดยสารต่อปี และมีเครือข่ายทางรถไฟรวมกันทั่วประเทศมากกว่า 30000 กิโลเมตร

สำนักงานใหญ่ของสารเรลเดิมตั้งอยู่ที่สหัสวารี แต่ได้ขยายออกไปที่เมืองอื่นๆ ได้แก่วัฒนานครในปี 4121 เจ้าสมุทรในปี 4135 คีรีรัฐนิคมในปี 4138 และตานนะคอนในปี 4143 สารเรลยังได้ประกาศแผนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่ในสหัสวารีไปยังตึกใหม่สูง 54 ชั้นใกล้กับสถานีรถไฟหลักสหัสวารี ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จในปี 4157

ประวัติ Edit

การแบ่งฝ่ายและบริษัทลูก Edit

สารเรลการเดินรถ Edit

กลุ่มบริษัทสารเรลการเดินรถ เป็นฝ่ายที่ดูแลการเดินรถทั้งในระยะไกลและระยะใกล้ รวมทั้งติดตามผลและวางแผนการวางรางเส้นทางใหม่ๆด้วย กลุ่มบริษัทนี้แยกเป็นสองบริษัท ได้แก่สารเรลระยะไกล และสารเรลระยะใกล้

สารเรลระยะไกล Edit

สารเรลระยะไกลดูแลการเดินรถระยะไกลและรถไฟความเร็วสูง ให้บริการรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด (หจ.) รถไฟด่วนพิเศษความเร็วสูง (ดพส.) รถไฟด่วนพิเศษ (ดพ.) และรถไฟระหว่างรัฐ (รร.)

แม้สารเรลระยะใกล้และสารเรลสินค้าจะถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไปมาก แต่สารเรลระยะไกลยังคงผูกขาดการเดินรถระยะไกลของสารขัณฑ์เอาไว้ได้เกือบ 100% ด้วยการเดินรถเกือบ 600 ขบวนในแต่ละวัน ในขณะที่คู่แข่งรายใหญ่ที่สุด (รถด่วนวัฒนานคร) เดินรถได้ราว 40-50 ขบวนต่อวันเท่านั้น

สารเรลระยะใกล้ Edit

สารเรลระยะใกล้ดูแลการเดินรถระยะใกล้ ระหว่างเมือง และในพื้นที่ ซึ่งมีระยะทางไม่เกิน 500 กิโลเมตร ให้บริการรถไฟระหว่างเมือง (รม.) และรถไฟในพื้นที่ (นพ.) ในช่วงหลังๆ สารเรลระยะใกล้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับบริษัทเดินรถเอกชนหลายบริษัท เช่นรถด่วนวัฒนานคร มาดีเราะห์เทรน และหาดป่าแก้วเรลเวย์เซอร์วิส รวมทั้งนโยบายของสารเรลเองที่จะเน้นการบริการในเส้นทางระยะไกลซึ่งทำรายได้ให้มากกว่า

สารเรลการรางและสถานี Edit

SaraRailTower

อาคารสำนักงานในเมืองตานนะคอน

สารเรลการรางและสถานีดูแลการก่อสร้างและบำรุงรักษารางรถไฟ ออกแบบ สร้าง บำรุงรักษาและบริหารสถานีรถไฟ กลุ่มสารเรลการรางและสถานีแยกออกเป็นสามบริษัท ได้แก่สารเรลสถานีรถไฟ สารเรลวิศวกรรมการราง และสารเรลวิศวกรรม

สารเรลสถานีรถไฟ Edit

สารเรลสถานีรถไฟ ดูแลการออกแบบสถานีรถไฟ และบริหารสถานีรถไฟ รวมทั้งดูแลการเก็บค่าโดยสารจากตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติ และศูนย์ข้อมูลนักเดินทางและนักท่องเที่ยวซึ่งมีประจำทุกสถานีด้วย

สารเรลวิศวกรรมการราง Edit

สารเรลวิศวกรรมการราง ดูแลการออกแบบและวางรางรถไฟ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับรางรถไฟเช่นสะพาน ระบบไฟฟ้า และอุโมงค์ สารเรลวิศวกรรมการรางมีโรงงานสร้างรางเป็นของตัวเองที่เขตอุตสาหกรรมกุดโอใกล้เมืองเชียงหลวง และเขตอุตสาหกรรมนครเขื่อนขันธ์ใกล้เมืองนครเขื่อนขันธ์ และยังมีบริษัทลูกอีกมากมายที่ผลิตวัสดุและระบบต่างๆป้อนให้

สารเรลวิศวกรรม Edit

สารเรลวิศวกรรม ดูแลการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับราง เช่นสถานีรถไฟ อู่ซ่อมและอู่จอด สะพาน อุโมงค์รถลอดหรือคนข้าม และจุดตัดรวมทั้งเครื่องมือสัญญาณต่างๆ

สารเรลบริการ Edit

สารเรลบริการ เน้นหนักในด้านการบริการโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มบนรถ รวมทั้งการฝึกพนักงานต้อนรับบนรถ พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่วัฒนานคร

สารเรลสินค้า Edit

สารเรลสินค้า ให้บริการรถไฟขนส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยมีท่าขนส่งสินค้าอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกสหัสวารี ท่าเรือน้ำลึกนพรัฐ ท่าเรือน้ำลึกบ้านติ ท่าเรือน้ำลึกวัฒนานคร ท่าเรือน้ำลึกเจ้าสมุทร เขตอุตสาหกรรมตานนะคอน เขตอุตสาหกรรมกุดโอ เมืองดาบ และริมบรรพต

สมาชิกฝ่ายบริหาร Edit

การใช้รหัสร่วมกับสายการบิน Edit

อ่านเพิ่มเติม Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.