FANDOM


การรบที่สวนกล้วยประวัติศาสตร์ตานนะคอน หรือเหตุการณ์สวนกล้วยแตกครั้งที่สอง ในปี 4154 เป็นชื่อเรียกปฏิบัติการยึดพื้นที่สวนกล้วยประวัติศาสตร์ตานนะคอนและกำจัดตานีของกองกำลังผีร้ายระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคม 4154 เป้าหมายของปฏิบัติการคือการยึดพื้นที่ สังหารตานี และยึดพลังของราชินีตานีเพื่อการควบคุมมนุษย์ กลุ่มที่จุดระเบิดการรบครั้งนี้คือภูตผีปีศาจและวิญญาณที่ไม่พอใจนโยบายการส่งภูตผีปีศาจไปยังโลกหลังความตายอย่างไม่ยุติธรรมของตานี อย่างไรก็ตาม ภูตผีปีศาจที่ทำการรบส่วนใหญ่กลับเป็นกระสือ กระหัง และภูตผีปีศาจนานาชนิดที่ถูกเรียกมาจากโลกหลังความตายโดยสุทัศน์ เลิศดอยแลง

การรบนี้เป็นการรบที่มีกองกำลังฝ่ายผีร้ายมากที่สุดในรอบสามร้อยปีหลังจากการรบที่สวนกล้วยประวัติศาสตร์ตานนะคอนในปี 3812 และเป็นครั้งแรกในรอบห้าร้อยปีที่สวนกล้วยประวัติศาสตร์ตานนะคอนถูกยึดพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จหลังจากเหตุการณ์สวนกล้วยแตกครั้งที่หนึ่งในปี 3687 การรบครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เหลือตานีที่รอดชีวิตอยู่น้อยกว่า 10 ตน

แม้กองกำลังผีร้ายจะยึดพื้นที่สวนกล้วยซึ่งมีทั้งโรงงานผลิตและโรงเก็บรถถัง เครื่องบินและเรือดำน้ำเอาไว้ได้ แต่พวกมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือแม้แต่ตรึงกำลังเอาไว้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากผีร้ายมั่นใจในพลังวิญญาณและอำนาจเหนือธรรมชาติของตัวเอง และอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากกองกำลังผีร้ายหาต้นกล้วยของราชินีตานีไม่พบ และต้นกล้วยอื่นๆที่มองเห็นได้ก็ตายไปจนหมดสิ้น จึงเชื่อว่าราชินีตานีสิ้นอายุแล้ว และแม้ในภายหลังกองกำลังผีร้ายจะรู้ว่าราชินีตานียังมีชีวิตอยู่ ผีร้ายก็ไม่สนใจที่จะหาต้นกล้วยเท่าที่ควร เนื่องจากเชื่อว่าการกำจัดราชินีตานีโดยตรงน่าจะได้ผลกว่าการปูพรมค้นหาสวนกล้วยที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างปรักหักพังและมีพลังพรางตาของตานีรุ่นก่อนๆปกป้องอยู่ สวนกล้วยจึงถูกทิ้งร้างเอาไว้เฉยๆ และกลายเป็นฐานที่มั่นของกล้าย ตานีตนเดียวที่เหลืออยู่ในสวนกล้วย

ภูมิหลัง Edit

นโยบายการส่งผีร้ายไปยังโลกหลังความตายของตานี ซึ่งเกิดจากการทำข้อตกลงระหว่างตานี มนุษย์และโลกหลังความตายให้ตานีสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกหนึ่งช่วงชีวิต แลกเปลี่ยนกับการปกป้องมนุษย์จากผีร้ายนั้น กำหนดเอาไว้ว่าตานีต้องส่งภูตผีปีศาจไม่ว่าชนิดใดก็ตามไปยังโลกหลังความตายโดยไม่มีเงื่อนไข

ความไม่พอใจในนโยบายนี้ในหมู่ภูตผีปีศาจมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ บ้างเพราะต้องการอยู่บนโลกมนุษย์ต่อไปเนื่องจากยังมีห่วงหรือเรื่องที่ยังทำไม่เรียบร้อย บ้างไม่อยากไปยังโลกหลังความตายเนื่องจากทำชั่วเอาไว้มาก และบ้างก็มองว่าตานีฆ่าผีร้ายเพื่อแลกกับการมีชีวิตอยู่ต่อไป แม้ในช่วงหลัง นโยบายของตานีจะเปลี่ยนเป็นกำจัดเพียงภูตผีปีศาจที่ทำร้าย หลอกหลอนหรือรบกวนมนุษย์ แต่ความไม่พอใจก็ยังคงอยู่ ส่วนใหญ่มาจากผีที่มีความแค้นกับมนุษย์ทั้งตั้งแต่ก่อนตายและหลังตาย หรือถูกมนุษย์รบกวนรังแก หรือถูกมนุษย์กลัวโดยไม่มีเหตุผลและกลายเป็นว่าไปหลอกหลอนมนุษย์ทั้งที่เพียงปรากฏตัวขึ้นเฉยๆเท่านั้น

ความไม่พอใจนี้ก่อให้เกิดความพยายามปฏิวัติยึดอำนาจของเหล่าผีร้ายขึ้นหลายครั้ง การรบที่สวนกล้วยประวัติศาสตร์ตานนะคอนในปี 3812 และเหตุการณ์สวนกล้วยแตกครั้งแรกก็เกิดจากเหตุผลนี้ ไม่นับการจลาจลและทำร้ายมนุษย์ครั้งย่อยๆอีกมากมาย แต่เกือบทุกครั้งตานีก็มักจะตอบโต้กลับและสามารถดำรงเผ่าพันธุ์และหน้าที่เอาไว้ได้ทุกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 4154 มีการปราศรัยที่ป่าผีโดยสุทัศน์ เลิศดอยแลง หมอผีผู้อ้างว่าเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหล่าภูตผีปีศาจ การปราศรัยยังมีขึ้นอีกหลายครั้ง และทุกครั้งก็มีผู้เข้าร่วมมากขึ้นและมากชนิดขึ้นเรื่อยๆ ในครั้งสุดท้ายก่อนที่การรบจะเปิดฉาก มีภูตผีปีศาจนานาชนิด ตั้งแต่วิญญาณธรรมดาไปจนกระทั่งเปรตเข้าร่วมมากกว่า 10,000 ตน

ตานีไม่สนใจการปราศรัยเหล่านี้เท่าใดนัก เนื่องจากมองว่ามันไม่เป็นการรบกวนหรือทำร้ายมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ราชินีกล้วยก็ได้เรียกประชุมร่วมวางแผนการรบและเสริมกำลังรบเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งการเสริมกำลังรบนี้รวมไปถึงการอนุมัติสร้างเครื่องบินขับไล่ TF-50 และรถถัง TT-42 และ TT-45 เพิ่มเติม ซึ่งเมื่อเข้าประจำการครบในกลางปี 4155 จะทำให้ตานีมีขีดกำลังรบเทียบเท่ากองพลทหาร ซึ่งแทบจะแน่ใจได้ว่าสามารถต้านทานและกำจัดเหล่าภูตผีปีศาจหากมีการก่อจลาจลหรือโจมตีสวนกล้วย

แต่การคาดการณ์ของราชินีตานีที่ว่าภูตผีปีศาจจะปฏิบัติการอย่างเร็วที่สุดในปี 4155 นั้นผิดมหันต์ เหล่าภูตผีปีศาจที่พอจะรู้ข้อมูลว่าตานีเริ่มเสริมกำลังรบตัดสินใจเปิดฉากบุกเต็มกำลังในวันที่ 15 กันยายน 4154

กำลังรบ Edit

ตานี Edit

ตานีทุกตนสามารถนับเป็นทหารราบ หากใช้เกณฑ์นี้ในการนับ ตานีจะมีกำลังรบทางบกประมาณ 1,200 ตน อันประกอบด้วยหน่วยอาวุธระยะไกลประมาณ 300 ตน หน่วยอาวุธจู่โจมปรามาณ 650 ตน และหน่วยอาวุธระยะใกล้ประมาณ 250 ตน แต่ในการรบจริง ตานีมักใช้รถถัง เครื่องบินและเรือดำน้ำมากกว่าจะรบด้วยทหารราบ จำนวนทหารราบที่ปฏิบัติการในการรบครั้งนี้จึงน้อยและไม่แน่นอน ประมาณกันว่าทหารราบมากที่สุดที่ตานีใช้คือ 150 ตน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยอาวุธระยะไกลเพื่อซุ่มยิงตัดกำลังฝ่ายตรงข้าม

รถถังและยานเกราะในการรบครั้งนี้ประกอบด้วยรถถังหลัก TT-42 50 คัน และ TT-45 60 คัน ทั้งสองแบบนับได้ว่าใหม่และทันสมัยมากด้วยเกราะแบบปฏิกิริยาและการควบคุมอาวุธและการเคลื่อนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ในการรบครั้งนี้ยังมีปืนใหญ่อัตตาจร TTH-48 ซึ่งยิงได้ไกล 35 กิโลเมตร 14 คัน และฐานปล่อยขีปนาวุธระยะใกล้ TTM-48 6 คัน รวมทั้งปืนใหญ่ TM677 ที่ติดตั้งบนหอคอยปืนใหญ่ 88 กระบอก

กำลังรบทางอากาศของตานีเองก็ทันสมัยไม่แพ้กำลังรบทางบก อันที่จริงบางอย่างก็ทันสมัยกว่ากองกำลังทางบก เช่นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศ TF-50 ซึ่งเพิ่งจะเข้าประจำการในปี 4150 ทุกลำติดตั้งปืนแกตลิงขนาด 20mm และสามารถบรรทุกจรวดและระเบิดได้มากกว่า 15 ตัน ตานียังมีเครื่องบินขับไล่ TF-34 เครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน TA-40 และเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินขนาดหนัก TAC-50

กองกำลังผีร้าย Edit

ยุทธศาสตร์ของผีร้าย Edit

ยุทธศาสตร์ของตานี Edit

ช่วงของการรบ Edit

ผลลัพธ์และสิ่งที่ตามมา Edit

ปัจจัยสำคัญต่อความพ่ายแพ้ของฝ่ายตานี Edit

การขาดแคลนอาวุธต่อต้านอากาศยาน Edit

ยุทธศาสตร์ทั้งการจู่โจมและตั้งรับของตานีเน้นหนักไปที่การรบภาคพื้นดิน เนื่องจากภูตผีปีศาจที่มีสมรรถภาพสูงและอันตรายมักเป็นภูตผีปีศาจภาคพื้นดินเช่นเดียวกัน เช่นเปรต ควายธนู ปีศาจกลายพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งวิญญาณร้ายทั้งหลาย แม้จะต่อสู้กับกระสือและกระหังเป็นครั้งคราว แต่การปะทะกันก็มักเกิดที่ระดับต่ำและมีฝ่ายตรงข้ามเพียงไม่กี่ตนซึ่งสามารถใช้ไรเฟิลจู่โจมหรือปืนกลธรรมดายิงได้อย่างไม่ยากลำบากนัก ด้วยเหตุนี้ ยุทโธปกรณ์ทั้งหนักและเบาของตานีจึงออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากกับเป้าหมายบนพื้นดิน บนผิวน้ำ และในอากาศในระดับต่ำ โดยแทบไม่สนใจการรบทางอากาศในระดับสูง แม้แต่เครื่องบินขับไล่อย่าง TF-34 ก็ยังติดตั้งยุทโธปกรณ์และระบบเล็งเป้าสำหรับโจมตีภาคพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงปืนกลเท่านั้นที่สามารถโจมตีเป้าหมายในอากาศได้ และแม้เครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่าง TF-50 จะออกแบบมาเพื่อรบกลางอากาศ แต่จำนวนที่เข้าประจำการมีเพียงสิบสองลำเท่านั้น

ผู้นำกองกำลังผีร้ายเช่นสุทัศน์เองก็รู้ถึงจุดนี้ กองกำลังหลักของผีร้ายในการรบครั้งนี้จึงประกอบด้วยภูตผีปีศาจภาคอากาศเป็นหลัก โดยเฉพาะกระสือและกระหังซึ่งมีจำนวนรวมกันเกือบหนึ่งพันตน เมื่อบวกกับการสั่งการอย่างเป็นระบบโดยมีแสนเป็นผู้วางกลยุทธ์ กองกำลังทางอากาศของผีร้ายจึงยึดครองน่านฟ้าเหนือเมืองตานนะคอนและโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆของตานีได้อย่างแทบจะเป็นอิสระและไร้การต่อต้าน นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ตานีพ่ายแพ้อย่างราบคาบ

สายลับ Edit

แสนผู้เป็นแม่ของนาง และเป็นเชื้อสายของราชินีเอื้อยผู้ถูกมนุษย์สังหารในปี 3787 ไม่พอใจนโยบายที่ค่อนข้างเอียงข้างมนุษย์ของราชินีซอที่สี่ (อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ายุคของราชินีซอที่สี่เป็นยุคที่มีนโยบายและแนวคิดที่จะให้ความยุติธรรมกับผีร้ายออกมามากที่สุดนับตั้งแต่ราชินีมุกที่สองเป็นต้นมา) ความไม่พอใจนี้ยิ่งมากขึ้นเมื่อราชินีกล้วยเข้ารับตำแหน่ง เมื่อผนวกกับความอยากทวงตำแหน่งราชินีตานีคืนมาให้สายตระกูล ในที่สุด แสนก็ติดต่อกับกองกำลังผีร้ายและเสนอตัวเป็นสายลับให้ และถึงขั้นเปิดฉากต่อสู้กับตานีตรงๆในช่วงท้ายการรบ ซึ่งจบลงด้วยการสิ้นอายุของเธอ

แม้จะสิ้นอายุในการรบ แต่ข้อมูลที่กองกำลังผีร้ายได้จากแสนนั้นสำคัญและมีค่าทางยุทธศาสตร์มากจนประเมินค่าไม่ได้ ตัวอย่างสำคัญของข้อมูลเหล่านั้นเช่นเรื่องการขาดแคลนอาวุธต่อต้านอากาศยาน ยุทธศาสตร์และแผนการรบ รวมทั้งตำแหน่งของจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเช่นโรงเก็บเครื่องบิน รันเวย์ โรงเก็บรถถัง และโรงงานต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะล่องหนจากสายตาของผีร้าย มิหนำซ้ำ คนสนิทของแสนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหัวกะทิในหน่วยอาวุธระยะใกล้ รวมทั้งนาง ก็ทรยศตามแสนไปเข้ากับกองกำลังผีร้ายด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อผีร้ายรู้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ ในขณะที่ตานียังไม่รู้แม้แต่ฐานที่มั่นของกองกำลัง ดังนั้นโอกาสชนะของตานีจึงน้อยมากมาตั้งแต่การรบยังไม่เริ่มเสียด้วยซ้ำ

ปัญหาภายในของตานี Edit

ปัญหาระหว่างราชินีกล้วยและกล้ายทำให้การสั่งการหน่วยอาวุธจู่โจมเป็นไปอย่างไม่ดีเท่าที่ควร กล้วยลังเลที่จะใช้หน่วยอาวุธจู่โจมและรถถังด้วยกลัวว่าจะทรยศ ทั้งที่จริงๆแล้วหน่วยอาวุธระยะใกล้ส่วนใหญ่ต่างหากที่เป็นภัยคุกคามโดยกว่าครึ่งทรยศไปเข้ากับกองกำลังผีร้ายหรือไม่ก็เป็นสายลับสองหน้าตามแสนผู้เป็นหัวหน้าหน่วยในขณะนั้น

เมื่อสองอย่างนี้รวมกัน ราชินีกล้วยจึงไม่สามารถสั่การหน่วยใดได้เต็มที่เลยยกเว้นหน่วยอาวุธระยะไกล ซึ่งก็ถูกเด็ดปีกจากการบุกยึดโรงเก็บเครื่องบินไปตั้งแต่วันแรกๆของการรบ

ดูเพิ่มเติม Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.