FANDOM


การเคลื่อนที่ในพริบตา เป็นความสามารถพื้นฐานอย่างหนึ่งของเผ่าพันธุ์วิญญาณชนิดวิญญาณและกึ่งวิญญาณที่สามารถกลายร่างเป็นพลังงานได้ ความสามารถนี้ทำให้ผู้ใช้เดินทางได้ด้วยความเร็วใกล้เคียงหรือเทียบเท่าแสงและทะลุวัตถุทุกชนิด ทำให้เป็นประโยชน์มากในการหลอกหลอน หลบหนีหรือสู้รบ

หลักการ Edit

การเคลื่อนที่ในพริบตาใช้หลักการการเดินทางของพลังงานซึ่งโดยปกติมีความเร็วใกล้เคียงแสง โดยปกติผู้ใช้มักกลายร่างเป็นพลังงานวิญญาณซึ่งเดินทางได้ด้วยความเร็วคงที่ในทุกสื่อกลาง ทำให้สามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆได้ อย่างไรก็ตาม มีบางเผ่าพันธุ์วิญญาณกลายร่างเป็นพลังงานอื่น เช่นความร้อน แสง หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันไป แต่มักจะเคลื่อนที่ได้ไม่เร็วเท่าและไม่สะดวกเท่ากับพลังงานวิญญาณ

ข้อจำกัด Edit

แม้จะสะดวกสบาย แต่การเคลื่อนที่ในพริบตาก็มีข้อจำกัดจนไม่สามารถใช้ได้บ่อยๆ ได้แก่

  • กินพลังงานอย่างมาก ทำให้ใช้ได้เพียงไม่กี่ครั้งก็ต้องหยุดพักเป็นเวลานาน
  • ไม่สามารถใช้ในที่ที่ไม่รู้จักหรือมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางได้ เนื่องจากหากปรากฏตัวขึ้นที่เป้าหมายแล้วมีสสารซ้อนอยู่ในร่างวิญญาณ (เช่นเคลื่อนย้ายเข้าไปติดอยู่ในผนัง กำแพง หรือเพดาน) อาจสร้างความเสียหายให้กับแกนวิญญาณจนกระทั่งแตกสลายไปได้
  • การเคลื่อนที่ในพริบตาจะก่อให้เกิดสนามพลังงานวิญญาณที่เป้าหมาย แม้จะเกิดขึ้นในชั่วพริบตา แต่ก็อาจนานพอที่วิญญาณหรือหมอผีระดับสูง รวมทั้งอุปกรณ์ตรวจจับพลังงานสามารถตรวจจับได้ และอาจดักทางการต่อสู้ได้

ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ตานีมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในการใช้การเคลื่อนที่ในพริบตา เช่น ห้ามใช้ในสถานที่ที่ไม่รู้จัก และห้ามใช้เมื่อเข้าใกล้พื้นที่ที่มีศัตรูในรัศมีร้อยเมตร

เผ่าพันธุ์ที่สามารถเคลื่อนที่ในพริบตาได้โดยพื้นฐาน Edit

ดูเพิ่มเติม Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.