FANDOM


เผ่าพันธุ์วิญญาณประเภทกึ่งวิญญาณ (ภาษาคาโม Semi-Spiritual Non-Human Species) หมายถึงเผ่าพันธุ์วิญญาณที่สามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างสสารและพลังงานวิญญาณของตัวเองได้ ทั้งตามต้องการ โดยอัตโนมัติ และจากการควบคุมโดยผู้อื่น ผีและวิญญาณส่วนใหญ่อยู่ในประเภทนี้ รวมทั้งตานี ตะเคียน และนางไม้หรือวิญญาณที่เข้าสิงในต้นไม้ประเภทอื่นๆ

เช่นเดียวกับคำว่าเผ่าพันธุ์วิญญาณ คำว่า "เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณ" บางครั้งอาจทำให้เข้าใจผิด เนื่องจากวิญญาณเองก็อยู่ในพวกนี้ด้วย จึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านภูตผีปีศาจเสนอให้ใช้คำว่า "เผ่าพันธุ์กึ่งพลังงาน (Semi-Energical Non-Human Species)" แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก

คำอธิบาย Edit

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณ หมายถึงเผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างสสารและพลังงานวิญญาณได้โดยสูญเสียพลังงานในร่างกายน้อยมากหรือไม่เสียเลย

โดยปกติแล้ว เผ่าพันธุ์วิญญาณประเภทนี้จะมีสติปัญญาค่อนข้างสูง เทียบเท่าหรือสูงกว่ามนุษย์ เมื่อประกอบกับการเปลี่ยนสถานะได้ก็ทำให้มีอัตราการรอดชีวิต ขีดความสามารถในการต่อสู้ และช่วงอายุที่ยืนยาวมากที่สุดเนื่องจากมีความคล่องตัว สามารถสะสมพลังและรักษาตัวเองได้ในรูปพลังงาน และสามารถต่อสู้ได้ทั้งกับศัตรูที่เป็นสสารเช่นมนุษย์หรือสัตว์ และศัตรูที่เป็นพลังงาน

การแบ่งประเภท Edit

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณแบ่งย่อยลงไปอีกด้วยสองระบบ คือแบ่งแยกตามสถานะปกติ และแบ่งแยกตามลักษณะการเปลี่ยนสถานะ

การแบ่งตามสถานะปกติ Edit

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณประเภทสถานะปกติเป็นพลังงาน Edit

เผ่าพันธุ์ประเภทนี้จะมีสถานะปกติ (สถานะที่ไม่จำเป็นต้องบังคับ หรือสถานะที่จะออกมาเมื่อหมดสติ) เป็นพลังงาน เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณในประเภทนี้มักเป็นพลังงานวิญญาณที่หลุดลอยออกมาจากร่างเนื้อเป็นส่วนใหญ่เช่นวิญญาณ ผีธรรมดาส่วนใหญ่ นางไม้ ผีบ้านผีเรือน เจ้าป่าเจ้าเขา

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณประเภทสถานะปกติเป็นสสาร Edit

เผ่าพันธุ์ประเภทสถานะปกติเป็นสสารนั้นมักเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีกำเนิดใหม่จากพลังงานวิญญาณ หรือเป็นสิ่งมีชีวิตปกติที่มีพลังหรือสติปัญญามากพอที่จะเปลี่ยนร่างตัวเองให้เป็นพลังงานได้ เผ่าพันธุ์ประเภทนี้เช่นตานี ตะเคียน กะ สมิง (อย่างหลังนั้นมักถูกจัดเป็นพวกสัตว์ภูต แต่ก็จัดเข้าพวกกึ่งวิญญาณได้เช่นกัน)

เผ่าพันธุ์ประเภทนี้มักมีร่างกายที่สามารถทำงานได้เหมือนร่างกายปกติ สามารถดำรงชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิต และบางชนิดโดยเฉพาะชนิดที่เหมือนมนุษย์สามารถให้กำเนิดลูกกับมนุษย์ได้ อย่างไรก็ตาม ชีวิตของเผ่าพันธุ์วิญญาณประเภทนี้ก็ขึ้นกับพลังงานวิญญาณเป็นหลักอยู่ดี ระบบต่างๆในร่างกายจึงเสมือนมีไว้เพื่อให้ครบเท่านั้น

การแบ่งตามลักษณะการเปลี่ยนสถานะ Edit

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณประเภทเปลี่ยนสถานะได้ตามใจ Edit

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณประเภทนี้มีมากที่สุด ได้แก่วิญญาณและผีส่วนใหญ่ ตานี ตะเคียน กะ นางสัก นางมะค่า และนางไม้ชนิดอื่น เผ่าพันธุ์นี้มีพลังและสติปัญญามากพอที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงสถานะของพลังงานในตัวได้ตามใจ บางพวกเช่นผีและตานีสามารถควบคุมให้สถานะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกับสสารได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เผ่าพันธุ์วิญญาณเหล่านี้ค่อนข้างกลมกลืนกับสังคมมนุษย์ และบางครั้งแทบจะแยกกันไม่ออกหากไม่ได้ตรวจสอบโดยละเอียด

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณประเภทเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติ Edit

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานะทันทีที่มีสสารแทรกเข้ามาอยู่ในสนามพลังงานวิญญาณ ซึ่งทำให้ลำบากกว่าพวกแรกที่ไม่สามารถหลบหลีกสสารด้วยการเปลี่ยนตัวเองเป็นพลังงานได้ เผ่าพันธุ์ที่อยู่ในข่ายนี้มีวิญญาณบางพวก เปรต พรายน้ำ และผีชั้นต่ำเช่นผีโขมด ผีกองกอย วิญญาณเร่ร่อนตามท้องทุ่งที่ไม่มีพลังมากพอ และวิญญาณของสัตว์ต่างๆ เป็นต้น

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณประเภทเปลี่ยนสถานะด้วยการควบคุมจากภายนอก Edit

เผ่าพันธุ์กึ่งวิญญาณเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงสถานะจากการควบคุมภายนอก เช่นหมอผีหรือเจ้าของวิญญาณ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะสัมผัสกับสสารหรือไม่ เผ่าพันธุ์ประเภทนี้มักเป็นวิญญาณสติปัญญาต่ำหรือวิญญาณที่สร้างขึ้น เช่นลูกกรอก

รัก-ยม ไม่จัดอยู่ในประเภทนี้ เนื่องจากมักมีสติปัญญาสูง แม้จะต้องพึ่งพาหมอผีก็ตาม

สถานะ Edit

อย่างที่อธิบายไปด้านบน เผ่าพันธุ์วิญญาณประเภทนี้มีอัตราการรอดชีวิตที่สูง และมีความสามารถในการรบที่สูง ดังนั้นจำนวนประชากรจึงค่อนข้างคงที่หรือเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถในการรบที่สูงก็ทำให้เกิดสงครามภายในเผ่าหรือระหว่างเผ่าขึ้นเป็นบางครั้งเช่นกัน ทำให้บางเผ่าที่เกิดสงครามขึ้นบ่อยๆ เช่นพรายน้ำและผีกองกอยเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.