FANDOM


ยมทูต

ประเภท กึ่งวิญญาณ (แบบพิเศษ)
รูปร่างลักษณะ แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ร่างจริงมักเหมือนมนุษย์
ส่วนสูง/ความยาว แตกต่างกันไป มีได้ตั้งแต่ 100-300cm
น้ำหนัก มักไม่มีมวล
เพศ ชายและหญิง หรือไม่แน่ชัด
ที่มา โลกหลังความตาย
ช่วงปีที่มีอยู่ ไม่แน่ชัดจนถึงปัจจุบัน
ช่วงชีวิต ไม่แน่ชัด
ประชากร 1,000,000+ (4154)
สถานะ ปกติ (4154)
สเกลซอ 0-0-4-0-I
ภาษา ขึ้นกับถิ่นที่อยู่
การปกครอง ขึ้นกับถิ่นที่อยู่

ยมทูต เป็นเจ้าหน้าที่ของโลกหลังความตาย มีหน้าที่นำวิญญาณ ภูตผี หรือปีศาจไปยังโลกหลังความตายซึ่งเป็นที่ที่ควรจะอยู่ และป้องกันวิญญาณจากโลกหลังความตายหลุดกับออกไปยังโลกมนุษย์ ยมทูตมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ของโลกหลังความตายที่อาศัยอยู่ แต่ส่วนมากมีสภาพเป็นกึ่งวิญญาณ แต่มีความสามารถพิเศษในการอยู่บนโลกมนุษย์ได้โดยสูญเสียพลังงานน้อยกว่าวิญญาณทั่วไป ยมทูตแบ่งการทำงานออกเป็นเขตหรือประเทศคล้ายกับประเทศบนโลกมนุษย์ และมีการประชุมร่วมกันทุกสองปี

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.