FANDOM


รถไฟความเร็วสูงหัวจรวด
SaraRail

ประเภท รถไฟความเร็วสูง
ผู้ให้บริการ การรถไฟสารขัณฑ์
ขนาดราง รางมาตรฐาน 1.435m

รถไฟความเร็วสูงหัวจรวด (หจ.) เป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งภายในและภายนอกประเทศสารขัณฑ์ ให้บริการโดยสารเรลระยะไกลและเป็นระดับชั้นการบริการที่สูงที่สุดของการรถไฟสารขัณฑ์ ชื่อ หจ. หรือ "รถไฟจรวด" เป็นหนึ่งในชื่อสินค้าที่มีผู้รู้จักมากที่สุดในสารขัณฑ์ โดยมีระดับผู้รู้จักเกือบ 100%

แม้จะใช้รางขนาดเดียวกับรถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษหัวจรวดจะใช้รางพิเศษเพื่อการวิ่งด้วยความเร็วสูงโดยเฉพาะเพื่อให้ไม่จำเป็นต้องสับรางเมื่อจะวิ่งแซง รางพิเศษนี้มีทางโค้งน้อยกว่าเพื่อให้ใช้ความเร็วสูงได้ต่อเนื่อง มีระบบกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมแยกต่างหาก และรองพื้นด้วยคอนกรีตเพื่อให้ไม่มีปัญหากระแสลมวนพันก้อนกรวดขึ้นมากระแทกตัวรถ ซึ่งสามารถก่อความเสียหายร้ายแรงที่ความเร็วเกือบ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วเดินทางของรถไฟ

มีชุดรถไฟทั้งหมด 8,732 ชุด ในจำนวนนี้เป็น หจ.1 (เริ่มใช้ในปี 4136) 1,350 ขบวน หจ.2 (4142) 2,671 ขบวน หจ.3 (4147) 3,752 ขบวน และ หจ.4 (4152) 959 ขบวน และการรถไฟสารขัณฑ์ยังรอ หจ.4 ซึ่งจะส่งมอบอีก 3,236 ขบวน ซึ่งจะเข้ามาแทนที่ หจ.1 และ หจ.2 ซึ่งจะเปลี่ยนไปให้บริการในชื่อรถไฟด่วนพิเศษความเร็วสูง (ดพส.) แทน ส่วน หจ.5 อยู่ในขั้นพัฒนา และคาดว่าจะเข้าประจำการในปี 4163

ประวัติ Edit

รถไฟและอุปกรณ์ Edit

หจ.1 Edit

หจ.1 (เชียงผาน Schnell S) เป็นรถไฟหัวจรวดความเร็วสูงแบบแรกที่ให้บริการ มีความเร็วสูงสุด 212km/h

หจ.2 Edit

หจ.2 (เชียงผาน Schnell V) เริ่มใช้ในปี 4142 มีความเร็วสูงสุด 267km/h

หจ.3 Edit

หจ.3 (เชียงผาน Schnell NGen) เริ่มใช้ในปี 4147 มีความเร็วสูงสุด 321km/h

หจ.4 Edit

หจ.4 (เชียงผาน Zuum A) เริ่มใช้ในปี 4152 มีความเร็วสูงสุด 386km/h

เส้นทางเดินรถ Edit

SaraRailHSR

เส้นทางความเร็วสูงของสารเรลในปัจจุบัน

SaraRailHSRFuture

เส้นทางความเร็วสูงของสารเรลในอนาคต

ปัจจุบัน Edit

กำลังก่อสร้าง Edit

อุบัติเหตุ Edit

ค่าโดยสาร Edit

จำนวนผู้โดยสาร Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.