FANDOM


Edit

กรอบ
เชื้อเพลิงอยู่ในสถานะวิกฤต
กริ่ง
สัญญาณเตือน
กลวง
ไม่มีอาวุธปล่อย/อาวุธปล่อยหมด
กัด
คำสั่ง สู้ในระยะประชิด (Dogfight)
ไก่
ข้าศึกที่ส่งสัญญาณพลังงานวิญญาณชัดเจน

Edit

ขวางหน้า
เป้าหมายคงที่อยู่ที่หัว (12 นาฬิกา บวกลบไม่เกิน 20 องศา)
ขวางปีก
เป้าหมายคงที่อยู่ที่ปีก (3 หรือ 9 นาฬิกา บวกลบไม่เกิน 20 องศา)
ขวางเฉียง
เป้าหมายคงที่เฉียงไปทางด้านหน้า (1-2 หรือ 10-11 นาฬิกา)
ขอเนื้อ
ขอข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามเท่าที่มี
ข้าม
คำสั่ง บินตรงไปโดยไม่เลี้ยวเข้าหาศัตรู
เข้าตัว
Friendly Fire

Edit

จับได้
พบเป้าหมายและสามารถติดตามด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

Edit

Edit

ดับ
คำสั่ง ดับไฟของอากาศยาน/รถถัง เหลือไว้แค่ไฟที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น
ดาวกระจาย
เศษโลหะเพื่อล่อจรวดนำวิถี (Chaff)
เด้ง
คำสั่ง เพิ่มระดับบินขึ้นเป็นเวลาสั้นๆเพื่อเตรียมเข้าโจมตี

Edit

ตั้งธง
คำสั่ง แปรขบวนเพื่อเตรียมพร้อมขัดขวางเป้าหมายทางอากาศ
ตัดหาง
คำสั่ง ทำการล่อจรวดนำวิถีหรือเป้าหมายแล้วหนีออกมาจากการรบให้เร็วที่สุด
ตามตำรา
ทำตามแผนการบินทุกตัวอักษร

Edit

ถกไส้
การติดต่อครั้งสุดท้ายเปิดเผยความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถอน
คำสั่ง ยกเลิกภารกิจปัจจุบัน

Edit

ทิ่ม
คำสั่ง ลดระดับลงโดยรักษาหัวให้ชี้ไปยังเป้าหมาย
ทิ้งของ
ทิ้งระเบิด
ทิ้งไฟ
ปล่อยพลุไฟ

Edit

นก
จรวดจากพื้นสู่อากาศของฝ่ายเดียวกัน
นกทะยาน
จรวดจากพื้นสู่อากาศของฝ่ายเดียวกันถูกยิงออกไปยังเป้าหมาย
หนอนกระสือ
เป้าหมายที่ทิ้งแสง/แหล่งความร้อนไว้
หนัก
1. เสียหายอย่างหนัก
2. บรรทุกอาวุธเต็มระวางรวมทั้งจุดติดตั้งอาวุธภายนอก
3. เครื่องบินที่มีน้ำหนักบินขึ้นเกินกว่า 50,000 กิโลกรัม
เหนียว
มีการวางกำลังต่อต้านอากาศยาน/รถถังอย่างแน่นหนา (ตรงข้ามกับ "หลวม" หรือ "โล่ง")

Edit

บึ้ม
ระบบที่เอ่ยถึงไม่ทำงาน
ใบ้
คำสั่ง เข้าสู่การเงียบ

Edit

ประมาณ
คำสั่ง ประมาณขนาด ความเร็ว อานุภาพการยิง และอื่นๆของเป้าหมายที่กำหนด
ปลด
คำสั่ง/บอกเล่า เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงและเครื่องบินผู้รับการเติมเชื้อเพลิงแยกออกจากกัน
ปลา
จรวดนำวิถีต่อต้านเรือดำน้ำของฝ่ายเดียวกัน
ปาไปโน้น
เป้าหมายออกนอกระยะยิง

Edit

ผี
ข้าศึก

Edit

พร้อม
ระบบที่เอ่ยถึงพร้อมทำงาน

Edit

ยักษ์
การยิงจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ
หนึ่ง: จรวดนำวิถึด้วยเรดาร์แบบกึ่งต่อเนื่อง
สอง: จรวดนำวิถึด้วยเรดาร์แบบต่อเนื่อง
สาม: จรวดนำวิถึด้วยคลื่นเสียง
สี่: จรวดนำวิถึด้วยอินฟราเรด (แสวงความร้อน)
ยิงบอด
ระบบนำวิถีไม่ทำงาน
เย็น
เป้าหมายไม่มีท่าทีเข้าหา
เหยี่ยว
จรวดนำวิถีจากอากาศสู่พื้นของฝ่ายเดียวกัน

Edit

ร้อน
1. (การบิน) ความเร็วสูงกว่ามัค 1 (1100km/h)
2. (รถถัง) ความเร็วสูงกว่า 100km/h
รัง
1. ฐานบิน
2. กำลังกลับไปยังฐานบิน
เร็ว
1. (การบิน) ความเร็วสูงกว่ามัค 0.5 (550km/h) แต่ต่ำกว่ามัค 1 (1100km/h)
2. (รถถัง) ความเร็วสูงกว่า 60km/h แต่ต่ำกว่า 100km/h
เรื่อย
1. (การบิน) ความเร็วสูงกว่ามัค 0.1 (110km/h) แต่ต่ำกว่ามัค 0.5 (550km/h)
2. (รถถัง) ความเร็วสูงกว่า 25km/h แต่ต่ำกว่า 60km/h

Edit

หลวม
มีการต่อต้านอากาศยาน/รถถัง แต่ในปริมาณที่ไม่สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้
หลุด
เป้าหมายหลุดจากการล็อกเป้า
เละ
วิทยุถูกรบกวน
โล่ง
ไม่มีการต่อต้านอากาศยาน/รถถัง

Edit

วน
คำสั่ง บินวนที่จุดหนึ่งๆ

Edit

สวย
1. ไม่มีร่องรอยความเสียหาย
2. ไม่มีอาวุธปล่อยที่ติดตั้งภายนอก
สะดวก
การกระทำที่ร้องขอสามารถกระทำได้
ไส้เดือน
เป้าล่อ

Edit

หก
เป้าหมายคงที่อยู่ที่หาง (12 นาฬิกา บวกลบไม่เกิน 20 องศา)
หักศอก
คำสั่ง เลี้ยวอย่างเร็วที่สุดไปยังทิศทางที่แจ้ง
เห็น
ล็อกเป้าหมายได้
เห็นผี
ล็อกเป้าหมายข้าศึกได้
เห็นหมู่
ล็อกเป้าหมายฝ่ายเดียวกันเอง
แหก
คำสั่ง ออกจากหมู่บิน/การรบ/ภารกิจ/ปฏิบัติการปัจจุบัน โดยไม่น่าเป็นไปได้ที่จะกลับเข้าไปอีก
แห้ง
เชื้อเพลิงกำลังจะหมด

Edit

อินทรี
จรวดนำวิถีจากอากาศสู่อากาศของฝ่ายเดียวกัน
อุ๊ย
จรวดนำวิถีจากอากาศ
อุ๊ยสู่อุ๊ย: จรวดนำวิถีจากอากาศสู่อากาศ
อุ๊ยสู่พาน: จรวดนำวิถีจากอากาศสู่พื้น
อุ๊ยสู่ราบ: จรวดนำวิถีจากอากาศต่อต้านเรือดำน้ำ
เอื่อย
1. (การบิน) ความเร็วต่ำกว่ามัค 0.1 (110km/h)
2. (รถถัง) ความเร็วต่ำกว่า 25km/h

Edit

ฮูก
อากาศยานฝ่ายเดียวกัน
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.