FANDOM


雪幽霊
{{{image}}}

ประเภท กึ่งวิญญาณ
รูปร่างลักษณะ เหมือนมนุษย์ ผิวขาว ขาวซีด จนถึงสีขาวเหมือนหิมะ
ส่วนสูง/ความยาว เหมือนมนุษย์
น้ำหนัก เปลี่ยนแปลงได้ตามใจ
เพศ หญิงเท่านั้น
ที่มา คิตะยามะ ประเทศฮิมิตสึ
ช่วงปีที่มีอยู่ 26XX-ปัจจุบัน
ช่วงชีวิต 80-100
ประชากร สายเลือดแท้ <5 สายเลือดผสม 15+ (4154)
สถานะ ล่มสลาย (4154)
สเกลซอ 4-3-3-3-I
ภาษา ฮิมิตสึ
การปกครอง ไม่มีข้อมูล

วิญญาณหิมะ (ภาษาฮิมิตสึ: 雪幽霊 "Yukiyūrei") เป็นคำเรียกเผ่าพันธุ์วิญญาณที่ล่มสลายไปแล้วซึ่งเคยสิงสู่อยู่ในแถบเมืองคิตะยามะของประเทศฮิมิตสึ วิญญาณหิมะอยู่ในฐานะวิญญาณผู้พิทักษ์เมือง และเป็นหนึ่งในไม่กี่เผ่าพันธุ์ที่ปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นและมีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นปกติ และนั่นนำมาซึ่งการล่มสลายเมื่อมนุษย์ซึ่งต้องการพลังเหนือธรรมชาติของเหล่าวิญญาณหิมะลงมือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์วิญญาณหิมะ จนกระทั่งทั้งเผ่าพันธุ์ถึงกาลล่มสลายในปี 4143

ปัจจุบัน วิญญาณหิมะเหลืออยู่เพียงไม่ถึงสิบตน วิญญาณหิมะเลือดผสมซึ่งเป็นลูกครึ่งมนุษย์มีจำนวนมากกว่าเล็กน้อย แต่ทั้งหมดก็กระจัดกระจายไปทั่วฮิมิตสึ และจำเป็นต้องปกปิดตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกตามสังหาร

ลักษณะเผ่าพันธุ์ Edit

วิญญาณหิมะมีลักษณะทั่วไปเหมือนมนุษย์ แต่มีผิวสีขาวเกินมนุษย์ปกติ ตั้งแต่ขาวเหลืองใกล้เคียงกับชาวฮิมิตสึธรรมดาไปจนกระทั่งขาวแบบหิมะ มีเพียงเพศหญิงเท่านั้น

วิญญาณหิมะมีกำเนิดจากวิญญาณของมนุษย์ที่ตายในฤดูหนาวในพื้นที่ของจังหวัดคิตะยามะและสมัครใจจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณผู้พิทักษ์เมือง เมื่อยืนยันว่าจะเป็นวิญญาณหิมะแล้ว วิญญาณดวงนั้นจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเด็กทารก และอยู่ภายใต้การดูแลของวิญญาณหิมะที่พร้อม วิญญาณหิมะมีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงหรือเท่ากับมนุษย์ และจะดับสลายกลายเป็นวิญญาณธรรมดาอีกครั้งเมื่อมีอายุได้ราว 70-80 ปี แม้อายุมากที่สุดที่เคยบันทึกเอาไว้คือราว 140 ปีก็ตาม

แม้จะมีชื่อว่าวิญญาณหิมะ แต่วิญญาณหิมะก็ดำรงชีวิตอยู่ในฤดูอื่นหรือในเวลาที่ไม่มีหิมะได้เช่นเดียวกัน แต่พลังจะลดลงและไม่สามารถใช้พลังหรือวิชาบางอย่างได้ ยิ่งอากาศอุ่นขึ้นเท่าใด วิญญาณหิมะก็ยิ่งอ่อนกำลัง ส่วนใหญ่จึงมักจะออกปฏิบัติการในเวลากลางคืนที่หนาวเย็นเท่านั้น

เช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์วิญญาณอื่นๆ วิญญาณหิมะมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติ ทั้งพลังแบบวิญญาณทั่วไป และพลังในการควบคุมลมฟ้าอากาศตลอดจนอุณหภูมิของสสารด้วยการดูดพลังงานออกหรือป้อนพลังงานเข้า กล่าวกันว่าวิญญาณหิมะที่ฝึกฝนวิชาการควบคุมพลังงานความร้อนนี้จนเชี่ยวชาญสามารถหลอมแม้กระทั่งโลหะผสมแบบมีนิกเกิลเป็นหลัก (Nickel-Based Superalloy) ซึ่งเป็นหนึ่งในโลหะที่ทนทานต่อความร้อนได้มากที่สุดได้ในเวลาเพียงไม่ถึง 5 วินาที และสามารถลดอุณหภูมิของสิ่งของใดๆลงไปที่ศูนย์เคลวิน (ศูนย์สัมบูรณ์) ได้ภายในเวลาเพียงไม่ถึง 3 วินาที

การดำรงชีวิต Edit

ในช่วงที่ยังรุ่งเรือง วิญญาณหิมะดำรงชีวิตคล้ายมนุษย์ จำนวนที่มากกว่า 2,000 ตนทำให้สามารถจัดการศึกษาให้กับวิญญาณหิมะอายุน้อยได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในเมืองของวิญญาณหิมะมีทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสาธารณูปโภคต่างๆครบครัน ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับตานี

การศึกษาภาคบังคับกำหนดให้วิญญาณหิมะทุกตนต้องเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาในระดับความรู้เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่หกของฮิมิตสึภายในสิบสองหรือสิบสามปี ร่วมกับหลักสูตรการรบและการทหารเทียบเท่าระดับชั้นว่าที่ร้อยตรี หากวิญญาณหิมะตนไหนต้องการจะเรียนต่อก็มีสถานศึกษาให้ถึงระดับความรู้ปริญญาโทของมนุษย์ ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนมักจะเป็นสายวิทยาศาสตร์พลังงานความร้อน โลหการและวัสดุศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศ และอุทกศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่วิญญาณหิมะถนัดและมีความรู้สูงมาก

หลังจากสำเร็จการศึกษา วิญญาณหิมะจะถูกบรรจุเข้าประจำการในกองกำลังป้องกันเมือง ซึ่งต้องเข้ากะสัปดาห์ละหนึ่งวันเต็ม เวลานอกจากนั้น วิญญาณหิมะจะทำงานต่างๆเช่นงานวิจัย งานสำนักงาน และงานบริการทั่วไป

เช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์วิญญาณชนิดกึ่งวิญญาณส่วนใหญ่ วิญญาณหิมะไม่จำเป็นต้องกินอาหาร ทำให้ไม่จำเป็นต้องแบ่งพื้นที่ เวลาหรือกำลังพลมาทำงานเกี่ยวกับอาหาร อย่างไรก็ตาม หากมีโอกาส วิญญาณหิมะก็ชอบกินอาหารเช่นกัน และมีตำรับอาหารหลายอย่างของเมืองเกนโซเคียวที่มาจากวิญญาณหิมะด้วย อาหารส่วนใหญ่ที่วิญญาณหิมะบริโภคเป็นปลาจากแม่น้ำและทะเลใกล้เคียง รวมทั้งผักซึ่งปลูกเป็นแปลงเล็กๆพอกินเป็นครั้งคราวเท่านั้น

ประวัติ Edit

การล่มสลาย Edit

วิญญาณหิมะที่สำคัญ Edit

ดูเพิ่มเติม Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.