FANDOM


สมิง
Ming
ประเภท สัตว์ภูต
รูปร่างลักษณะ เหมือนมนุษย์ มีหูเหมือนเสือและมีลายแต้มบนใบหน้า, เสือหิมะเชียงหลวง
ส่วนสูง/ความยาว เหมือนมนุษย์, ร่างเสือยาวได้ถึง 5m
น้ำหนัก เหมือนมนุษย์, ร่างเสือหนักได้ถึง 500kg
เพศ ชายและหญิง
ที่มา ป่าแสนคำ
ช่วงปีที่มีอยู่ 412X-ปัจจุบัน
ช่วงชีวิต 60-80
ประชากร 400+ (4154)
สถานะ ปกติ (4154)
สเกลซอ 3-3-1-3-I
ภาษา เชียงหลวง, สารขัณฑ์
การปกครอง ประชาธิปไตยสมบูรณ์

สมิง เป็นชื่อเรียกเผ่าพันธุ์วิญญาณที่พัฒนามาจากเสือหิมะเชียงหลวงซึ่งอาศัยอยู่ในป่าแสนคำใกล้โรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำในเขตรอยต่อของรัฐเวียงตาน รัฐล้านม้าและรัฐเชียงหลวง มีประชากรประมาณ 300 ตนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สมิงเป็นที่สับสนกับเสือสมิง ซึ่งเป็นคำเรียกรวมๆของเผ่าพันธุ์วิญญาณที่พัฒนามาจากเสือ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายทั่วโลก

ลักษณะเผ่าพันธุ์ Edit

สมิงเป็นเผ่าพันธุ์ที่พัฒนามาจากเสือ มีทั้งเพศชายและเพศหญิงตามเสือที่มีเพศผู้และเพศเมีย มีสติปัญญาเฉลี่ยใกล้เคียงมนุษย์ สมิงมีช่วงอายุยาวนานกว่าเสือปกติ และด้วยช่วงอายุ 60-80 ปีก็ทำให้สมิงมีอายุยาวนานกว่าเผ่าพันธุ์เสือสมิงใดๆในโลกที่เคยมีการศึกษามา

สติปัญญาที่เพิ่มขึ้นและพลังงานวิญญาณที่มากขึ้นทำให้สมิงสามารถสร้างร่างวิญญาณซึ่งมีลักษณะเหมือนมนุษย์ขึ้นได้ ร่างวิญญาณนี้มีลักษณะเป็นกึ่งวิญญาณ ซึ่งหมายถึงสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาระหว่างวิญญาณและสสารได้ และด้วยพลังวิญญาณที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สมิงมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติ แต่่สวนใหญ่จะเป็นพลังขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น สมิงยังมีพลังกายที่มากกว่ามนุษย์หลายเท่า และมีประสาทสัมผัสที่ไวอย่างยิ่ง สมิงสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง ได้ยินเสียงที่ความถี่ต่ำและสูงกว่าหูมนุษย์ทั่วไปและหูเสือตามปกติ สามารถรับกลิ่นได้ไวกว่าเสือปกติ 3 เท่า และสามารถมองเห็นได้ดีกว่ามนุษย์ถึง 12 เท่า

สมิงปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ ทุกตนมีสิทธิ์มีเสียงในการออกความเห็นเกี่ยวกับการปกครอง ทุกสัปดาห์จะมีการเรีกประชุมสมาชิกที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปพื่อแจ้งปัญหา เสนอความคิด และประกาศนโยบายและแนวทางต่างๆของเผ่า และแม้จะมีสมิงกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าจ่าฝูงซึ่งมักเป็นผู้นำในการล่า แต่สมิงก็ไม่มีผู้นำอย่างชัดเจน

การดำรงชีวิต Edit

โดยปกติแล้ว สมิงดำรงชีวิตในร่างมนุษย์และร่างเสืออย่างละเท่าๆกัน โดยจะกลายร่างเป็นเสือในเวลาที่ต้องการกำลัง และกลายร่างเป็นมนุษย์ในเวลาที่ต้องการทำงานละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม ในร่างเสือนั้นสมิงก็ยังสามารถพูดหรือติดต่อสื่อสารได้เป็นปกติเหมือนร่างมนุษย์

สมิงมีบ้าน แต่มักนอนในร่างเสือ ทำให้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในบ้าน บ้านของสมิงมักเป็นที่เก็บของมีค่าหรือของสำคัญอื่นๆเท่านั้น บ้านเหล่านี้สร้างด้วยไม้ มีชั้นเดียวและห้องเดียว อยู่ได้มากที่สุดสองหรือสามตน

สมิงไม่มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นเป็นหลักแหล่ง ความรู้ส่วนใหญ่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก หรือจับกลุ่มเรียนกันเป็นครั้งคราว สมิงที่ต้องการจะเรียนมากกว่าความรู้พื้นฐานมักจะแอบเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงเช่นเชียงผานหรือภูค่าวแล้วหาหนังสือมาอ่าน เคยมีบันทึกเอาไว้ว่าบางตนพยายามแปลงร่างเข้าไปเรียนกับมนุษย์ด้วย แต่ก็ถูกจับได้เนื่องจากหูและลายบนหน้า อย่างไรก็ตาม หนังสือที่สมิงรุ่นเก่าๆลอบนำเข้ามาและถ่ายเอกสารเข้ามาก็มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสมิงรุ่นใหม่ๆมีความรู้เฉลี่ยในระดับเทียบเท่านักเรียนประถมปลายหรือมัธยมต้น

อย่างไรก็ตาม สมิงมีความรู้ในด้านรังสีสูงมากเนื่องจากเป็นต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์และจำเป็นต้องป้องกันตลอดเวลา สมิงรุ่นใหม่บางตนยังมีความรู้เรื่องไฟฟ้าสูงมากด้วยเช่นกันโดยเฉพาะจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำและพลังงานเคมี (เซลล์ไฟฟ้า) เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานไม่กี่แหล่งที่สามารถหาได้ในป่า ว่ากันว่าเซลล์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าฝีมือสมิงนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าของมนุษย์ราว 20-30%

ประวัติ Edit

สมิงถือเป็นเผ่าพันธุ์เกิดใหม่ เนื่องจากเริ่มมีวิวัฒนาการจนมีสติปัญญาใกล้เคียงกับมนุษย์ในปี 4123 เท่านั้น หลังจากเกิดเหตุการณ์หายนะโรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำ กัมมันตภาพรังสีเข้มข้นที่แผ่ออกมาทำให้สัตว์ในป่าแสนคำล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่โชคดีเหมือนปาฏิหาริย์ที่เสือหิมะเชียงหลวงกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับรังสีเต็มที่ไม่ตาย และรังสียังเปลี่ยนแปลงยีนสำคัญของพวกมันทำให้ลูกหลานรุ่นต่อๆมามีสติปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอายุยืนยาวขึ้น พลังงานวิญญาณมีมากขึ้น และขนาดตัวรวมทั้งน้ำหนักมากขึ้น สติปัญญาของสมิงเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นกึ่งหนึ่งของมนุษย์ในรุ่นที่สอง และเพิ่มจนเทียบเท่ามนุษย์ในรุ่นที่สาม การศึกษาของนักวิชาการสมิงบอกแนวโน้มว่ารุ่นที่สี่น่าจะมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นอีก แต่ไม่ได้อยู่ในระดับก้าวกระโดดเหมือนสองรุ่นแรก หากเป็นเช่นนั้นจริง สติปัญญาของสมิงรุ่นที่สี่จะเทียบเท่าหรือน้อยกว่าตานีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่อีกแนวคิดก็บอกว่าสมิงรุ่นต่อไปจะมีสติปัญญาพอๆกับรุ่นที่สาม และจะคงอยู่ในระดับนี้อย่างน้อยสองหมื่นปีจนกว่าจะมีวิวัฒนาการอย่างอื่น

ความสามารถ Edit

พลังกาย Edit

ความสามารถหลักของสมิงคือพลังกายที่แข็งแกร่ง และอาวุธประจำกายอันได้แก่เล็บและเขี้ยว เสียงคำรามของสมิงที่มีพลังมากบางตนก็สามารถใช้เป็นอาวุธที่สร้างความเสียหายต่อวิญญาณได้

สมิงส่วนใหญ่รังเกียจการใช้อาวุธและชุดเกราะ ด้วยภูมิใจในร่างกายของตัวเองว่าแข็งแกร่งและสามารถรบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เกราะและอาวุธทั้งหลายถูกสมิงมองว่าเป็นเครื่องมือของคนอ่อนแอและไร้เกียรติ บางตนถึงขั้นปฏิเสธเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่ด้วยมองว่าความรู้เดิมๆของเสือก็เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตแล้ว อย่างไรก็ตาม สมิงหัวใหม่บางตนที่รู้ถึงความสำคัญของอาวุธ เทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ต่างๆก็คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาหลายอย่างเช่นกัน ที่เป็นที่รู้จักกันก็เช่นปืนลูกดอก และชุดป้องกันรังสี ซึ่งจากความรู้เรื่องรังสีที่สมิงหลายตนเชี่ยวชาญก็ทำให้ชุดกันรังสีนี้สามารถกันรังสีได้ดีกว่าชุดกันรังสีที่ดีที่สุดของมนุษย์ราว 5-10 เท่า

อำนาจเวทมนตร์และพลังพิเศษ Edit

พลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นทำให้สมิงมีอำนาจเวทมนตร์ แต่ด้วยขาดการฝึก รวมทั้งสมิงบางกลุ่มก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไร้เกียรติและน่าสะพรึงกลัว ความสามารถทางเวทมนตร์ของสมิงส่วนใหญ่จึงอยู่ในขั้นอ่อน และสามารถใช้ได้เพียงเวทมนตร์หรือพลังพื้นฐานเช่นก่อไฟ สร้างลมเบาๆ หรือพรางตัวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สมิงยังมีพลังพิเศษขั้นสุดยอดซ่อนเอาไว้ พลังพิเศษนี้สามารถขยายร่างของสมิงให้ใหญ่ขึ้นได้ตามต้องการในระยะเวลาจำกัด แต่หลังจากนั้นสมิงตนนั้นจะสลบไสลไม่ได้สติเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่หลายชั่วโมงไปถึงหลายวัน ขึ้นอยู่กับขนาดตัวที่ขยายใหญ่ขึ้นและระยะเวลาที่ใช้ความสามารถ

สมิงที่สำคัญ Edit

ดูเพิ่มเติม Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.