FANDOM


สหัสวารี

ชื่ออื่นๆ พันน้ำ (สารขัณฑ์โบราณ)
ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ สารขัณฑ์
ผู้ว่าการเมือง ชัยอนันต์ ไพรีพินาศ
ประชากร (ตัวเมือง) 13,926.988 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 16,566,834 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์

สหัสวารี (ภาษาขัณฑ์โบราณ: "พันน้ำ") เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐสารขัณฑ์และราชสหพันธรัฐสารขัณฑ์ อยู่ห่างจากเมืองหลวงระดับรัฐที่ใกล้ที่สุดคือสุพรรณภูมิราว 530 กิโลเมตร

สหัสวารีเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของพื้นที่เนื่องจากเป็นอ่าวที่น้ำนิ่งคลื่นลมสงบ และมีพื้นที่ให้สร้างเมืองได้สะดวก ไม่เหมือนหุบเหวชันที่มีลมพายุเสมอๆของชายฝั่งเยว่ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ เมื่อประกอบกับมีภูมิอากาศเหมาะสมในการเพาะปลูกผลไม้เมืองหนาว ธัญพืช และการเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีการค้าขายจากที่ต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะจากจอฮอร์ เยว่ตะวันออก ฮิมิตสึ และมิรันวา สหัสวารีเจริญขึ้นและมีอำนาจมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสามารถตั้งตนเป็นอิสระจากจักรวรรดิวัฒนานครและก่อตั้งอาณาจักรสารขัณฑ์ขึ้น ซึ่งอาณาจักรสารขัณฑ์นี้เองที่พัฒนาจนกระทั่งสามารถรวมอาณาจักรและนครรัฐต่างๆในคาบสมุทรขัณฑ์ได้เป็นหนึ่งเดียว และเป็นต้นกำเนิดของราชสหพันธรัฐสารขัณฑ์ในปัจจุบัน

แม้จะสูญเสียความเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดและความเป็นศูนย์กลางการเดินเรือให้กับวัฒนานครทางชายฝั่งตะวันตก สหัสวารียังคงเป็นเมืองศูนย์กลางภาคบริการและภาคบันเทิงของสารขัณฑ์โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหว และอุตสาหกรรมเพลง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัท และเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคด้วย

ประวัติ Edit

ภูมิประเทศ Edit

ภูมิอากาศ Edit

สภาพอากาศของสหัสวารีขึ้นกับลมมรสุม โดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมและนำอากาศชุ่มชื้นจากมหาสมุทรเยว่เข้ามา ทำให้มีฝนตกชุกและสามารถเพาะปลูกพืชได้ดี ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมซึ่งเป็นหน้าหนาวจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาจากแถบภูเขาของรัฐสุพรรณภูมิและนพรัฐ ทำให้มีอากาศแห้งแต่อบอุ่นกว่าเมืองที่อยู่ในละติจูดเดียวกัน

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้ (องศาเซลเซียส) 12 16 20 24 27 30 32 33 35 22 17 10 23.17
อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน (องศาเซลเซียส) -1 4 10 15 18 22 24 24 18 12 4 -2 12.33
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) -4 2 7 12 16 18 20 21 17 10 2 -5 3.84
อุณหภูมิเฉลี่ยกลางคืน (องศาเซลเซียส) -7 0 4 9 13 15 16 18 16 8 0 -9 6.92
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้ (องศาเซลเซียส) -15 -11 -8 -3 0 2 1 0 3 -2 -10 -20 -5.25

ประชากร Edit

การเมือง Edit

การแบ่งการปกครอง Edit

กีฬา Edit

วัฒนธรรม Edit

การศึกษา Edit

เศรษฐกิจ Edit

การขนส่ง Edit

ทางอากาศ Edit

ขนส่งมวลชน Edit

ถนน Edit

รถไฟ Edit

เรือ Edit

จักรยาน Edit

ดูเพิ่มเติม Edit

เมืองหลวงระดับรัฐของสารขัณฑ์
กรีบุรี · เกาะยาว · เขาขวาง · คีรีรัฐนิคม · เชียงหลวง · ตานนะคอน · ท่าฉลอม · ธรรมสพณ์ · นครเขื่อนขันธ์ · นครคีรี · นพรัฐ · นิลธานี · ป่าซาง · ป่าหมอก · ไพรสุข · มาดีเราะห์ · มานาที · แม่งัด · แม่ละเมา · เมืองดาบ · ริมบรรพต · ล้านเวียง · แหลมสก · วัฒนานคร · เวียงแก่น · เวียงคำ · สมุทรธานี · สหัสวารี · สองแคว · สุพรรณภูมิ · หาดป่าแก้ว · อะระวิน ·
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.