FANDOM


เผ่าพันธุ์วิญญาณประเภทสัตว์ภูต (ภาษาคาโม Demi-Animal Non-Human Species) หมายถึงเผ่าพันธุ์วิญญาณที่พัฒนามาจากสัตว์หรือสิงอยู่ในร่างสัตว์ เผ่าพันธุ์เหล่านี้ค่อนข้างหาได้ยาก และส่วนใหญ่มักอยู่ในป่าลึกเพื่อหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มักจะฆ่าหรือทำร้าย สัตว์ภูตมีสติปัญญาในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่ามนุษย์และมักมีนิสัยดุร้าย มีน้อยที่จะมีสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์

โดยมากสัตว์ภูตจะเป็นสสารและมีรูปร่างเหมือนสัตว์ชนิดนั้นๆ มีบ้างที่เป็นวิญญาณ หรือมีร่างวิญญาณสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ ทำให้มีบางส่วนที่สามารถจัดอยู่ในประเภทกึ่งวิญญาณได้ ซึ่งหากมีร่างวิญญาณก็มักจะมีลักษณะคล้ายมนุษย์ เผ่าพันธุ์ที่อยู่ในประเภทนี้เช่นสมิงและเสือสมิงเผ่าอื่นๆ มนุษย์หมาป่า ควายธนู แร้งผี และแสก

เผ่าพันธุ์สัตว์ภูตที่สำคัญ Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.