FANDOM


หมอกมู
{{{image}}}

ประเภท กึ่งวิญญาณ
รูปร่างลักษณะ เหมือนมนุษย์ แต่ร่างค่อนข้างโปร่งแสงและมีควันลอยอยู่รอบตัวแทบจะตลอดเวลา
ส่วนสูง/ความยาว 130-170cm
น้ำหนัก เปลี่ยนแปลงได้ตามใจ
เพศ หญิงเท่านั้น
ที่มา ป่าหมอก
ช่วงปีที่มีอยู่ อย่างมากที่สุด 8XX-ปัจจุบัน
ช่วงชีวิต 80-100
ประชากร 900+ (4154)
สถานะ ปกติ (4154)
สเกลซอ 4-3-2-1-I
ภาษา อีสาน, สารขัณฑ์
การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ราชินีเป็นประมุข

หมอกมู เป็นคำเรียกเผ่าพันธุ์วิญญาณผู้พิทักษ์รัฐป่าหมอกและเมืองป่าหมอก หมอกมูเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์วิญญาณที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ เก่าแก่กว่ากะอย่างน้อยสามร้อยปี และเป็นที่นับถือของชนเผ่าโบราณหลากหลายเผ่า ตั้งแต่ชาวหมอก ชาวผานและชาวเวียงตามลำดับ ทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับเผ่าพันธุ์วิญญาณผู้พิทักษ์ในพื้นที่รอบๆอีกหลายเผ่า จนถูกยกย่องว่าเป็นมารดาแห่งวิญญาณผู้พิทักษ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสารขัณฑ์

หมอกมูมีเฉพาะเพศหญิง ปกครอบด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีราชินีเป็นประมุขซึ่งคล้ายกับตานี แต่ราชินีของหมอกมูมีอำนาจโดยตำแหน่งสูงกว่า และในสังคมก็มีการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนกว่าตานี ปัจจุบันหมอกมูมีประชากรราว 900 ตน กระจายกันอยู่ในป่าทั่วรัฐป่าหมอก และจะมีการประชุมร่วมกันทุกๆสองเดือน

ลักษณะเผ่าพันธุ์ Edit

หมอกมูมีลักษณะคล้ายมนุษย์ แต่ร่างกายโปร่งแสง โดยมีดัชนีโปร่งแสงตั้งแต่ 50%-90% เทียบเท่ากับมนุษย์ ความโปร่งแสงนี้เป็นตัวชี้วัด "ระดับ" หรือ "ชนชั้น" ของหมอกมู โดยหมอกมูที่โปร่งแสงมากจะถูกจัดเอาไว้ในหมู่ชนชั้นสูงหรือชั้นบังคับบัญชาด้วยเชื่อว่ามีความบริสุทธิ์ของพลังงานวิญญาณมากกว่า อย่างไรก็ตาม การศึกษาโดยกะซึ่งอยู่ในรัฐข้างเคียงพบว่าหมอกมูที่ร่างกายโปร่งแสงน้อยกว่าจะมีพลังงานวิญญาณมากกว่า ในปัจจุบันหมอกมูจึงเปลี่ยนการจัดชนชั้นทางสังคมนี้เป็นการทดสอบพลังงานวิญญาณและความสามารถพิเศษเมื่ออายุ 18-20 ปีแทน ซึ่งตามสถิติพบว่าคะแนนแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับความโปร่งแสงของร่างกายเลย

หมอกมูมีเฉพาะเพศหญิง วิญญาณที่จะเป็นหมอกมูได้นั้นต้องได้รับคัดเลือกจากสภาสูง และต้องยินยอม เมื่อวิญญาณยินยอมแล้วจึงเกิดเป็นหมอกมูในสภาพเด็กทารก และเติบโตในอัตราเร็วกว่ามนุษย์ราว 2 เท่าจนกระทั่งมีลักษณะเหมือนมนุษย์อายุราว 20-25 ปีแล้วจึงหยุดเจริญเติบโต และจะคงรูปนั้นไปจนกระทั่งดับสลายไปสู่โลกหลังความตายเมื่ออายุได้ราว 80-100 ปี

หมอกมูมีสติปัญญามากกว่ามนุษย์ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับตานีและกะ และมีการให้การศึกษาอย่างเป็นระบบ การเจริญเติบโตที่เร็วกว่ามนุษย์ทำให้หมอกมูพร้อมรบได้ตั้งแต่อายุเพียง 7-8 ปี หมอกมูยังมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติและมีพลังงานวิญญาณสูงกว่าวิญญาณทั่วไปนับร้อยเท่า ซึ่งนับว่าสูงมากเทียบกับตานี (ราวสองเท่า) พรายเขาล้านม้า (ราวสิบเท่า) พรายน้ำเจ้าสมุทร (ราวยี่สิบเท่า) และกะ (ราวสามสิบเท่า)

การดำรงชีวิต Edit

ความสามารถ Edit

ในอดีต หมอกมูใช้ธนูอาคมเป็นอาวุธหลัก แต่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นอาวุธปืนอาคมซึ่งยิงลำแสงพลังงานวิญญาณเข้มข้นเข้าใส่เป้าหมาย พลังงานวิญญาณเข้มข้นนี้มาคู่กับพลังงานความร้อนมหาศาลซึ่งสามารถเผามนุษย์หรือสิ่งก่อสร้างใดๆที่ขวางทางให้ไหม้เป็นรูได้ทันที อาวุธของหมอกมูจึงมีประสิทธิภาพต่อทั้งศัตรูที่เป็นวิญญาณและเป็นสสาร

นอกจากอาวุธปืน หมอกมูยังสามารถใช้เวทมนตร์และคาถาอาคมได้หลายชนิด ที่เด่นๆก็เช่นการเคลื่อนที่ในพริบตา โทรจิต เคลื่อนย้ายของโดยไม่ต้องสัมผัส เรียกหมอก เรียกม่านควัน เรียกฝน เรียกไฟ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมรอบตัว (สถิติโดยคำหล้า โนนป่าตอง สามารถลดอุณหภูมิลงได้ 35 องศาเซลเซียสในพื้นที่ 250 ตารางวา) สะกดจิต และอ่านใจ หมอกมูใช้พลังเหล่านี้ในการปราบปรามผีร้ายร่วมกับอาวุธปืน

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.