FANDOM


เชียงพิงค์

ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ เวียงตาน
ผู้ว่าการเมือง อัดถะพน สอนไวยุด
ประชากร (ตัวเมือง) 214,332 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 379,586 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, เวียงตาน
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์

เชียงพิงค์ เป็นเมืองในรัฐเวียงตาน ตั้งอยู่บนริมซ้ายของแม่น้ำตานที่เชิงดอยตานหลวง อยู่ห่างจากตานนะคอนไปทางเหนือราว 90 กิโลเมตร

ประวัติ Edit

ภูมิประเทศ Edit

เชียงพิงค์ตั้งอยู่บนที่ราบตะกอนแม่น้ำในเวิ้งเขาของเทือกเขาตานปันน้ำและเทือกเขาตานปันน้ำตะวันออก ซึ่งบรรจบกันห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือราว 20 กิโลเมตร ดอยตานหลวงซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในสารขัณฑ์และในโลกอยู่ห่างจากเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 120 กิโลเมตร แม่น้ำตานไหลลงจากเทือกเขาตานปันน้ำลงมาผ่านเลียบทางตะวันตกของตัวเมืองในทิศเหนือ-ใต้ ความสูงโดยเฉลี่ยของพื้นที่เมืองอยู่ที่ 3,500 เมตร

ภูมิอากาศ Edit

เชียงพิงค์มีสภาพอากาศแบบที่สูงและเทือกเขา อุณหภูมิในฤดูหนาวเคยต่ำสุดถึง -60 องศา ในขณะที่ฤดูร้อนมีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็นพอสมควร อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีไม่เกินจุดเยือกแข็ง ทำให้พืชพันธุ์ธรรมชาติของเชียงพิงค์มีเพียงต้นสนและมอสบางชนิด และทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงปศุสัตว์ได้

ประชากร Edit

เกือบร้อยเปอร์เซนต์ของชาวเชียงพิงค์เป็นชนชาติเวียง และเป็นชาวเชียงพิงค์โดยกำเนิดเนื่องจากความห่างไกลและแห้งแล้งของพื้นที่ มีบางส่วนที่เดินทางเข้ามาจากตานนะคอนเพื่อทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

การเมือง Edit

การแบ่งการปกครอง Edit

กีฬา Edit

วัฒนธรรม Edit

การศึกษา Edit

เศรษฐกิจ Edit

สภาวะอากาศที่แห้งแล้งทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงปศุสัตว์ได้ ชาวเชียงพิงค์จึงเน้นหนักในด้านอุตสาหกรรมและการค้าขาย สินค้าออกที่สำคัญของเชียงพิงค์ในอดีตเป็นของผ่าเช่นหนังกวาง เนื้อกวาง เนื้อหมาป่า และมีการเพาะเลี้ยงสุนัขลากเลื่อน

ในปัจจุบัน เชียงพิงค์เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงอุตสาหกรรมภาคเหนือและอีสาน อุตสาหกรรมที่สำคัญของเชียงพิงค์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปของป่า และมีอุตสาหกรรมโลหะรวมทั้งการประกอบรถยนต์และเครื่องบินเพิ่มเข้ามาด้วยเนื่องจากมีเหมืองแร่เหล็ก ไทเทเนียม นิกเกิลและอลูมิเนียมอยู่ไม่ไกลออกไปนัก บริษัทประกอบเครื่องบินตานใช้ที่นี่เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนลำตัวเครื่องบิน ส่วนแสนพิงค์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องยนต์อากาศยานก็ใช้ที่นี่เป็นฐานประกอบส่วนพัดลมตัวหน้าสุดของเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสุนัขลากเลื่อนยังคงมีอยู่ แต่เนื่องจากความต้องการสุนัขลากเลื่อนไปใช้ลากเลื่อนจริงๆลดลง จุดประสงค์จึงเปลี่ยนมาเป็นการเพาะพันธุ์เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งสุนัขลากเลื่อนพันธุ์เชียงพิงค์นั้นได้รับการยอมรับว่าสวยงามเป็นอันดับต้นๆของสารขัณฑ์

การขนส่ง Edit

ทางอากาศ Edit

ท่าอากาศยานภูพิงค์ (IAAT: PPK, IACA: VSPK) เป็นท่าอากาศยานหลักของเชียงพิงค์มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่เครื่องบินบินเข้ามาถึงตัวเมืองในช่วงปี 4065 ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนี้ได้รับการปรับปรุงและสร้างอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ รองรับผู้โดยสารราวปีละ 6 ล้านคน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ราว 10 กิโลเมตรและเชื่อมกับตัวเมืองด้วยรถไฟสายพิเศษ

เชียงพิงค์แอร์เวย์สบริการเที่ยวบินจากเชียงพิงค์ไปตานนะคอนวันละสองเที่ยว และบริการเที่ยวบินภายในประเทศและไปยังประเทศใกล้เคียงจากสนามบินแห่งนี้

ขนส่งมวลชน Edit

ถนน Edit

ทางหลวงสาย S3 เชื่อมเชียงพิงค์กับเมืองตานนะคอนและทอดยาวไปจนถึงเมืองสหัสวารี ผ่านเมืองสำคัญริมฝั่งแม่น้ำตานทางตอนใต้ เช่นเขลางค์ เชียงม่วน ริมไพรสณฑ์ เวียงแก่น บางกระจั่นและสหัสวารี ทางหลวงสาย M75 วิ่งขึ้นเทือกเขาตานปันน้ำออกไปยังเมืองไท่กวงชานของเยว่ ซึ่งอยู่กลางทะเลทรายซือฉาง ห่างออกไปทางทิศเหนือราว 380 กิโลเมตร

รถไฟ Edit

เรือ Edit

จักรยาน Edit

ดูเพิ่มเติม Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.