FANDOM


TM107
M107
ประเภท ปืนเล็กยาวซุ่มยิงทำลายวัตถุ (Anti-Materiel Rifle)
ที่มา ตานี
เข้าประจำการ 4144-ปัจจุบัน
ผู้ใช้ ตานี
ผู้ออกแบบ ดาว ลูกของซึง
ออกแบบเมื่อ 4143
ผู้ผลิต โรงงานผลิตอาวุธตานี
ราคา N/A
ช่วงเวลาผลิต 4144-ปัจจุบัน
แบบย่อย TM107A1, TM107A2, TM107A3
น้ำหนัก 14.2kg (TM107, A1, A2), 13.8kg (TM107A3)
ความยาว 1450mm
ความยาวลำกล้อง 737mm
กระสุน .50BMG (12.7x99mm)
การทำงาน การถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ ลูกเลื่อนหมุน
ความเร็วปากกระบอก 925m/s (TM107, A1), 935m/s (A2, A3)
ระยะยิงหวังผล 2500m
การป้อนกระสุน ซองกระสุนถอดได้ ความจุ 10 นัด
ศูนย์ รางเอนกประสงค์ TMR-4 สำหรับติดกล้อง

TM107 เป็นปืนเล็กยาวซุ่มยิงทำลายวัตถุ (Anti-Materiel Sniper Rifle) แบบกึ่งอัตโนมัติ ทำงานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ พัฒนาขึ้นโดยโรงงานผลิตอาวุธตานี เป็นปืนไรเฟิลแบบเดียวของโรงงานผลิตอาวุธตานีที่ใช้กระสุนแบบ .50BMG และมีระยะยิงหวังผลเกิน 2 กิโลเมตร ด้วยอานุภาพที่รุนแรงและแรงสะท้อนที่มหาศาล ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ TM107 จึงมีเพียงหัวหน้าและหน่วยรบพิเศษของหน่วยอาวุธระยะไกลเท่านั้น ตานีตนอื่นๆในหน่วยจะใช้อาวุธที่เล็กกว่า เช่น TM46 TM74 หรือ TM550

ประวัติ Edit

ก่อนหน้าที่จะมีการออกแบบ TM107 หน่วยอาวุธระยะไกลของตานีใช้ปืน TM46 ซึ่งเป็นปืนเล็กยาวซุ่มยิงแบบคัดปลอกกระสุนด้วยมือ ตานีหลายตนเริ่มบ่นว่าบางครั้งการคัดปลอกกระสุนทำให้ไม่สามารถยิงเป้าหมายได้ทันการ และยังก่อให้เกิดเสียงซึ่งทำให้เป้าหมายจับตำแหน่งได้ อีกทั้ง TM46 ใช้กระสุนขนาด .338L ซึ่งบางครั้งไม่สามารถเจาะม่านพลังงาน เกราะ หรือวัตถุที่ผีร้ายหรือปีศาจใช้ป้องกันตัวได้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาวุธของตานีจึงตัดสินใจเริ่มโปรเจกต์พัฒนาปืนเล็กยาวซุ่มยิงแบบใหม่ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเอาไว้สองข้อ คือให้อาวุธแบบใหม่นี้ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ และใช้กระสุนขนาดใหญ่และมีพลังงานพอที่จะเจาะเกราะศัตรูทั่วไปได้ทุกแบบ

ปัญหาสำคัญในการพัฒนาคือ เมื่อใช้กระสุนใหญ่ แรงถีบก็จะมากขึ้นตาม ซึ่งทำให้ความแม่นยำลดลง และยังทำให้ผู้ยิงตัวปลิวจนอาจได้รับอันตรายได้ แต่ปัญหานี้ก็แก้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อดาว ลูกของซึง ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผู้พัฒนาออกแบบตัวรับแรงสะท้อนโดยใช้สปริงแข็ง ทำให้แรงสะท้อนลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ปืนนี้ก็มักจะนอนยิงเพื่อลดแรงสะท้อนให้มากที่สุด ดาวยังออกแบบปลอกลดแรงสะท้อนที่ปากกระบอกปืนซึ่งลดแรงสะท้อนลงได้อีกเกือบ 40% และยังลดแสงและประกายไฟที่เกิดจากการยิงลงได้อีกด้วย

ปืนรุ่นแรกผลิตออกมาในเดือนธันวาคมปี 4143 และผ่านการทดสอบอย่างรวดเร็วจนได้เข้าประจำการในเดือนมีนาคมปี 4144 ในสมัยการปกครองของราชินีซอที่สี่

เคยมีการเสนอให้ออกแบบ TM107 แบบคัดปลอกกระสุนด้วยมือเพื่อเป็นอาวุธสำหรับตานีทั่วไปในหน่วยอาวุธระยะไกล แต่ก็ล้มเลิกไปเนื่องจากฝ่ายติดตามผลของตานีเห็นว่า TM46 และ TM74D ทำได้น่าพอใจแล้วในการปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไป ปืนขนาดใหญ่อย่าง TM107 จึงเกินความจำเป็น

แบบย่อย Edit

  • TM107 - รุ่นผลิตรุ่นแรก
  • TM107A1 - ปรับปรุงรางเอนกประสงค์ ระบบลั่นไกและร่องลำกล้องเพื่อเพิ่มการระบายความร้อน
  • TM107A2 - ใช้ลำกล้องแบบใหม่เพื่อให้กระสุนมีความเร็วปากกระบอกมากขึ้น ติดตั้งขาทรายแบบใหม่
  • TM107A3 - ใช้วัสดุสังเคราะห์เพื่อลดน้ำหนัก

ผู้ใช้ที่สำคัญ Edit

รับข้อมูลจาก "https://tanii.fandom.com/th/wiki/TM107?oldid=600"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.